FANDOM


泰米尔语தமிழ்IPA gəbà mətʃè mjəmà pjè do̰ bó bwá ʔəmwè siʔ mo̰ tʃʰiʔ mjaʔ nó bè pjì dã̀ũ zṵ gò ʔəθeʔ pé lo̰ do̰ kà gwɛ̀ məlè dà do̰ pjè dà do̰ mjè do̰ pã̀ĩ neʔ mjè do̰ pjè do̰ mjè ʔətʃó gò ɲì ɲà zwà do̰ dədwè tʰã́ sʰã̀ũ bà so̰ lè do̰ ta wã pe ʔəpʰó dã̀ mjè)(台译坦米尔,马新译淡米尔)是一種有超過二千年歷史的語言,屬於达罗毗荼语系,通行於印度南部、斯里蘭卡東北部。它是泰米尔纳德邦本地治里官方語言。在印度洋及南太平洋不少印度裔居民也是說泰米爾語的,他們散布於馬達加斯加毛里塔尼亚菲濟等地。根據統計,在1996年,泰米爾語在全球的語言人口中排第18位,有語言人口7400萬人。

塔米爾語這個名稱相信來自梵文 Dravida(達羅毗荼)的讀音變化。泰米尔语有超过2000年的文学传统,而不同于欧洲的拉丁文罗曼语族,这个传统一直没有断过。犹如中文的文言文一样,至今古泰米尔文还在日常生活中继续被使用。

例如,泰米尔小学生一直到现在还用1世纪的字母韵文 átticúdi 来学字母。

法律地位编辑

泰米爾是泰米尔纳德邦的官方語言,同時也是印度22種國家憲法承認的語言之一。泰米爾也是斯里蘭卡新加坡的官方語言,並於南非有憲法地位(constitutional recognition)。

另外,泰米爾語於2004年獲印度政府定為古典語言,这是获得该地位的第一个印度语言。

字母编辑

泰米尔语语音系统最值得注意的是有齿音齿龈音卷舌音鼻音的对立:ந、ன、ண。一般世界语言只有齿辅音(法语俄语)或者齿龈辅音(英语),很少有两种之间的对立。连印地语也只有齿音卷舌音

元音
字母 发音
a
aa
i
ii
u
uu
e
e
ai
o
oo
ao
辅音
字母 发音
ka 舌根音
nga 舌根音
ca 舌面音
ja 舌面音
ña 舌面音
Template:Unicodea 卷舌音
Template:Unicodea 卷舌音
ta 齿音
na 齿音
na 齿龈音
pa 唇音
ma 唇音
ya
ra 齿音
Template:Unicodea 卷舌音
la 齿音
Template:Unicodea (卷舌音
Template:Unicodea 卷舌音
va
Template:Unicodea 卷舌音
sa 齿音
ha
音节
由一个辅音(这里க ka)和一个元音组成的音节
字母 发音
க் k
ka
கா kaa
கி ki
கீ kii
கு ku
கூ kuu
கெ ke
கே kee
கை kai
கொ ko
கோ koo
கௗ kao


例子编辑

泰米尔的文章加拉丁文转写和中文翻译:

ஆசிரியர் வகுப்பறையுள் நுழைந்தார்.
அவர் உள்ளே நுழைந்தவுடன் மாணவர்கள் எழுந்தனர்.
வளவன் மட்டும் தன் அருகில் நின்றுகொண்டிருந்த மாணவி கனிமொழியுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தான்.
நான் அவனை எச்சரித்தேன்.
aasiriyar vakuppaRaiyuL nuzhainthaar.
avar uLLE nuzhainthavudan maaNavarkaL ezhunthanar.
vaLavan mattum than arukil ninRu kondiruntha maaNavi kanimozhiyudan pEsik kondirunthaan.
naan avanai echarithEn.

中文翻译:

老师进了课堂,他一进去,学生就起来了,只有瓦拉弯没有起来,他继续和站在他旁边的尕尼磨日聊天。我本来就警告过他。

泰米尔文学编辑

相關條目编辑

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。